sobota 20. března 2010

Popíliť, všetko popíliť!

Jak říkal major Terazky. Vzal jsem si dnes jeho slova k srdci a jal se okopávat a utínat skryté kořeny přerostlého cypřiše s cílem skolit tuhle dřevinu, než procitne ze zimního spánku. Kořenovým balem jsem se potýkal půl soboty za povzbuzování sousedů. Nabídky, že to vyrveme traktorem, jsem s díky odmítl, ale zapůjčení motorové pily jsem rád přijal. Pozdě odpoledne jsem přesekl poslední zásadní pouto se zemí, pak už stačilo potahat za lano a strom se ladně složil."Na čo také vel'ké stromy, všetko popíliť !"