úterý 29. září 2009

Dokončený bazén

Téměř po pěti měsících, ale stále před vánočním ultimátem se podařilo dokončit bazén, tím myslím jeho zasypání a zkulturnění bezprostředního okolí.