neděle 30. ledna 2011

Stavba 30.1.

V týdnu pod dohledem dozora chlapci připravili bednění a v sobotu betonovali a betonovali, aby stihli všechny schody. Po domluvě se stavbyvedoucím a s dozorem jsme nechali udělat dole schody do oblouku. Naše milé čtyřnohé kočičky opět stihly do měkké hmoty ostisknout své packy.

středa 26. ledna 2011

Stavba 26.1.

Bourací práce pokračují, tentokrát vzalo za své celé původní schodiště.

neděle 23. ledna 2011

Stavba 23.1.2011

Zedníci se vrátili z oslav Nového roku zpět do Čech a tak práce na baráku pokračují. A sice velkým bouráním vstupu ze zádveří.